Serija plakata 'Vožnja gradom nije utrka'

Klijent: Fakultetski projekt
Godina: 2021
Usluga: Plakat

Serija temporalnih oglasa/plakata na temu 'Vožnja gradom nije utrka', ideja je bila da promatrač postepeno dobiva ideju o čemu se na plakatu radi, bez odavanja informacija tvrtke ili ministarstva koje stoji iza toga. Temporalni oglas služi nam da promatrača zaintrigiramo i navedemo da razmišlja o onome što je vidio te da proba povezati informacije koje je dobio sa nekom tvrtkom, ministarstvom, kampanjom itd..