'RIS'

Klijent: Ivica Risek
Godina: 2022
Usluga: Izrada logotipa/znaka

Ivica Risek je automehaničar, vlasnik mehaničarske radnje u Njemačkoj koja se bavi svim vrstama popravaka na vašem automobilu. Kao takva mehaničarska radnja, sa širokim poljem svojih usluga, trebalo je osmisliti logo koji će u obliku monograma prikazati raznovrsnost usluga, a opet odmicati od standardnih oblika logotipa za automehaničarske radnje. Stoga smo došli do zaključka kako logo treba biti upečatljiv, minimalistički, ali da je 'razigran', jer koliko god je zanimanje mehaničara komplicirano, ono je i delikatno i profinjeno.