Kopačka solidarnosti

Klijent: eSTUDENT
Godina: 2022.
Usluga: Redizajn vizualnog identiteta projekta 'Kopačka solidarnosti' - humanitarnog malonogometnog turnira