Istraži Teslinu

Klijent: Fakultetski projekt
Godina: 2019
Usluga: Vizualni identitet

Istraži Teslinu fakultetski je projekt. Izmišljanje vlastitog branda dugotrajan je, ali zabavan i poučljiv proces.

Istraži Teslinu igra je u kojoj igrač istražuje sadržaj Tesline ulice. Glavni cilj branda je potaknuti ljude da šetnju gradom učine zabavnom i da svoje vrijeme kvalitetno provedu, ali i da nauče ponešto o stvarima koje skriva Teslina.

Ideja je bila logo prikazati kroz tipografiju, napraviti detektivsku igru te zabaviti građanstvo i ispuniti njihovo vrijeme boravka u gradu. Daljnjom razradom loga došao sam na ideju wordmarka koji sadržava asocijaciju na istraživanje (povećalo), te da ga na najbolji mogući način ukomponiram u cjelinu. Koristio sam dva različita reza Helvetica tipografije kako bi dobio željene rezultate- modernost, asocijativnost te čvrstoću.