Baras marketing

Klijent: Baras marketing
Godina: 2018
Usluga: Dizajn posjetnica

Firma koja se bavi digitalnim marketingom te savjetovanjem u turizmu i ugostiteljstvu.