ARTE MINO - Painter

Klijent: Mino Manara
Godina: 2022.
Usluga: DIzajn vizualnog identiteta